NA CZYM POLEGAJĄ MECHANIZMY ODPORNOŚCI

NA CZYM POLEGAJĄ MECHANIZMY ODPORNOŚCI

Na czym polegają mechanizmy odporności swoistej i nieswoistej?

Dla celów praktycznych mechanizmy odporności podzielono na:

- odporność nieswoistą czyli wrodzoną, oraz na
- odporność swoistą czyli nabytą

W rzeczywistości mechanizmy wrodzonej i nabytej odporności są ze sobą nierozłącznie związane. Mechanizmy odporności nieswoistej zapewniają podstawowe sposoby eliminacji chorobotwórczych drobnoustrojów. Do mechanizmów tych należy obecność "barier biologicznych", które uniemożliwiają wniknięcie drobnoustrojów do wnętrza organizmu, stanowiąc pierwszą linię obrony. Są to na przykład: skóra i jej kwaśny odczyn, komórki wyścielające układ oddechowy, pokarmowy oraz moczowo-płciowy.
Drobnoustroje poprzez ewolucję stały się oporne na zniszczenie lub mechaniczną eliminację i są zdolne przenikać przez te bariery, szczególnie w miejscach uszkodzeń ciała. Wtedy właśnie wchodzą do akcji komórki układu odpornościowego (limfocyty i fagocyty). Rozpoznają one drobnoustroje i rozwija się odpowiedź immunologiczna, w której wyniku drobnoustroje zostają zneutralizowane oraz zniszczone.
W tym samym czasie dochodzi także do wystąpienia zmian polegających na tym, że w przypadku powtórnego zakażenia tym samym drobnoustrojem układ ten zareaguje szybciej i gwałtowniej niż za pierwszym razem. Jest to już wtórna odpowiedź immunologiczna i wskazuje na stan nazywany nabytą odpornością na zakażenie.
Nabyta odporność, w przeciwieństwie do odporności wrodzonej, ma osobliwą właściwość. Jest swoista dla drobnoustroju, który ją wywołał i przy każdym następnym kontakcie z jego antygenami staje się bardziej skuteczna.

Co rozumiemy pod pojęciem swoistości?

Szczepienia wywołują stan nabytej odporności i są dobrym przykładem odzwierciedlającym zjawisko swoistości. Szczepienie na przykład przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B indukuje odporność na późniejsze zakażenia, ale już nie na zakażenie wirusem typu A. Ten rodzaj odporności jest bardzo swoisty, indywidualny dla różnych patogenów.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org